Felhasználási feltételek 


Az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. Képzési Portál (továbbiakban: Képzési Portál) https://portal.mvm-bszk.hu weboldal felhasználási feltételeit az alábbiakban ismertetjük:

A https://portal.mvm-bszk.hu honlap felhasználója a honlap látogatója. A felhasználó a honlapra történő regisztrációval egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

Az adatvédelmi tájékoztató arról szól, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok kezelése során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek és az adatkezelési tájékoztató teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg a Képzési Portálon.
Ha Felhasználási feltételeinkben vagy az adatvédelmi tájékoztatóban változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi tájékoztatót, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

A https://portal.mvm-bszk.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, az MVM BSZK Zrt., vagy szerződött partnerei szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása az MVM BSZK Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.
A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt https://portal.mvm-bszk.hu/aloldal formában.
A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

Az MVM BSZK Zrt., mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

A https://portal.mvm-bszk.hu weboldalon megadott adatok kezelője az MVM BSZK Zrt.
Az e-learning tananyag az MVM BSZK Zrt. (bizonyos esetekben szerződött partnerének) szellemi tulajdona, saját fejlesztésű oktatóanyaga. A tananyag az e-learning modulban regisztrált felhasználók továbbképzését szolgálja, harmadik félnek semmiféle módon nem adható tovább,  nem sokszorosítható, és nem tartható harmadik fél számára a tananyagra épülő továbbképzés.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.